Esplunda Gård

Gården/fastigheten

Gården är 750 ha, uppdelade på 390 ha åkermark, 295 ha skog, 50 ha betesmark samt övrig mark.

Historia

Esplunda är ursprungligen en mindre släktgård som funnits i familjen sedan 1547. Dagens ägare, Per Nilsson är 15:e generationen i rakt nedstigande led. Där den enda kvinnliga ägaren i ledet har varit Pers farmor, Erika Nilsson född Robson. Gården har haft en successiv tillväxt genom förvärv genom åren.

 

Skog

Gårdens skog förvaltas i egen regi i samråd med en skogsinspektor.

Uthyrning av bostad

För närvarande så hyrs fyra villor samt en lägenhet ut för året runt boende i naturskön miljö.

Vi hyr även ut en möblerad lägenhet i en av flygelbyggnaderna på gården för weekends och korttidsboende.

SONY DSC
img_1357