Esplunda Kött

Nöt

Företaget köper in ca 400 mjölkraskalvar som är mellan 2 och 4 veckor gamla. 300st säljs som slaktmogna tjurar vid ca 15-16 månaders ålder och 100st säljs som mellankalv vid 8 månaders ålder. Uppfödning sker i öppna och ljusa stallar där djuren är lösgående.

På våra naturbetesmarker betar även olika grupper med kvigor för att bibehålla kulturvärdena i vårt odlingslandskap.

Köttdjursuppfödningen bedriv moderna stallar där en person har huvudansvaret för den dagliga verksamheten. Esplunda Kött är en del av Esplunda Lantbruks verksamhet som är en arbetsplats där 15 personer ingår i ett team.

esplunda-kott-esplunda