Esplunda Kött

Nöt

På våra naturbetesmarker betar olika grupper med dikor och kvigor för att bibehålla kulturvärdena i vårt odlingslandskap.

Köttdjursuppfödningen bedriv moderna stallar där en person har huvudansvaret för den dagliga verksamheten. Esplunda Kött är en del av Esplunda Lantbruks verksamhet som är en arbetsplats där 15 personer ingår i ett team.

esplunda-kott-esplunda