Esplunda Lantbruk

Esplunda Lantbruk är moder företaget till dotterbolagen Esplunda Kött, Esplunda Grisen och Skälby Grisen i vilka djurproduktion bedrivs. I Esplunda lantbruk bedrivs växtodlingen samt entreprenad verksamhet. Vi är totalt 13st medarbetare plus extra personal och sommarjobbare i företaget. Vi är ett framåt och glatt gäng som utvecklas tillsammans. Företaget arbetar med arbetssättet LEAN production för att effektivisera och utvecklas. Esplunda Lantbruk utgår ifrån Esplunda gård i Bred med omnejd men brukar mark i Härnevi/Långtora i öster och Sevalla/Badelunda i väster.

Växtodling

Växtodlingen består av 1000 ha varav 25 ha ekologiskt. På den ekologiska delen odlas gräsfrö. Den konventionella växtodlingen består av foderkorn, höstvete, åkerbönor, majs, oljeväxter samt gräsfrö.

Lantbruksentreprenad

Vi utför växtskyddsbehandling, flytgödselspridning och vallslåtter med mera åt andra lantbruksföretag.

Maskiner

Företaget har en modern maskinpark och använder sig av GPS teknik.

Entreprenad

Vi utför schakt och grävuppdrag som dikningar, avloppsanläggningar, schaktarbeten med mera.

esplunda-lantbruk-maskin2
esplunda-lantbruk-maskin