Esplunda Lantbruk

Esplunda Lantbruk är moderföretaget till dotterbolagen Esplunda Kött, Esplunda Grisen och Skälby Grisen i vilka djurproduktion bedrivs. I Esplunda lantbruk bedrivs växtodling samt entreprenadverksamhet. Vi är tillsammans i alla bolag 16 heltidsanställda medarbetare plus extra personal, praktikanter och sommarjobbare. Vi är ett framåt och glatt gäng som utvecklas tillsammans. Företaget arbetar med arbetssättet LEAN produktion för att effektivisera och utvecklas. Esplunda Lantbruk utgår ifrån Esplunda gård i Bred med omnejd och brukar mark mellan Härnevi/Långtora i öster och Sevalla/Badelunda i väster.

Växtodling

Växtodlingen består av 1800 hektar varav 25 hektar är ekologiskt. Den konventionella växtodlingen består av foderkorn, höstkorn, höstvete, åkerbönor, foderärtor, vall, majs, oljeväxter samt gräsfrö.

Lantbruksentreprenad

Vi utför gödselspridning med N-Sensor och vallslåtter åt andra lantbruksföretag.

Maskiner

Vår maskinpark är modern och vi använder oss av GPS-teknik.

Entreprenad

Vi utför schakt- och grävuppdrag som till exempel täckdikning.

20210420_092447
20210511_103255