Skälbygrisen

Skälby Grisen AB är föder upp och säljer 8 500 Rapsgrisar per år. Vi sätter in nya smågrisar i våra åtta avdelningar varannan vecka. Våra smågrisar föder vi upp själva i Esplunda Grisen AB. Smågrisarna transporteras till oss när de är 11 veckor gamla. Under 15 veckor växer grisarna från 30 kg till 120 kg och vi säljer dem sedan till HK Scan. Vi har ett för grisarna välanpassat foder och våra grisar äter även raps under uppfödningen och säljs därefter som Rapsgrisar. Målet för Skälby Grisen AB är att föda upp slaktgrisar på ett effektivt och rationellt sätt. Grisarna ska vara friska och födas upp i en miljö som är bra både för djur och människa.

På Skälby Grisen AB arbetar en medarbetare med specialistkompetens på växande grisar. Medarbetaren är en del av det team som arbetar med smågrisproduktionen samt är en del av Esplunda Lantbruk, vilket ger en arbetsplats med 15 kollegor totalt. För oss är det viktigt att det ska vara lätt att göra rätt och att vi är starka tillsammans. Vi arbetar därför med metoder från Lean Lantbruk och samarbetar med veterinärer från Lundens Djurhälsa AB.

SMÅGRIS BLIR SLAKTGRIS

Smågrisarna sätts in i nytvättade och desinficerade avdelningar. Grisarna går i grupp om ungefär nio grisar med samma grisar hela uppfödningstiden. Vid insättningen i slaktgrisstallet lägger vi mycket omsorg om djuren för att ge dem en bra start på uppfödningsperioden. Alla grisar får halm tilldelat i boxarna varje dag.

I vår slaktgrisproduktion är vi noggranna att följa grisarna dagligen. Välskötta grisar är friska och vi följer grisarnas hälsa dagligen. Från insättningen följer vi även grisarnas viktutveckling varje vecka. Genom att ge grisarna ett välanpassat foder under uppfödningen ger vi grisarna de bästa förutsättningarna att vara friska och växa till slaktfärdig gris under 15 veckor. När grisarna har vuxit i 10 veckor börjar vi att sälja grisar till slakteriet. Vi säljer grisar under 5 veckor från en omgång. Genom att några grisar blir sålda tidigare ökar utrymmet i boxarna för de grisar som behöver längre uppfödningstid och konkurrensen om foder minskar. När en omgång är färdig högtryckstvättar vi avdelningarna och desinficerar dem. Innan nästa omgång grisar från Esplunda Grisen AB sätts in låter vi stallet torka och stå tomt, allt för att ge nästa omgång smågrisar den bästa starten.

cimg6271
SONY DSC